top of page

Hospitality Insights

Hospitality Insights platforma omogućava Vašem gostu vrhunsko iskustvo boravka prikupljanjem informacija, njihovom obradom i izvještavanjem prema managementu.

Hospitality Insights
 • Ankete (Guest Satisfaction Survey)

Putem anketa prikupljate povratne informacije od gosta – za vrijeme boravka (During the Stay Satisfaction Survey) i nakon boravka (Post Stay Satisfaction Survey). Način prikupljanja podataka može biti putem QR koda, e-maila ili touch screenova (Smiley face ankete).

 • Pametna analitika i izvještajni alat

Pomoću pametnih izvještaja lakše ćete uočiti trendove i eventualne probleme (Net Promotor Score, Customer Satisfacion Score, Custom izvještaji krojeni po mjeri korisnika).

 

 • NLP Add-on

Pomoću obrade prirodnog jezika omogućava jedinstvenu funkcionalnost brze i jednostavne analize velikih količina komentara s anketnih obrazaca. To se postiže primjenom prevođenja komentara, analize sentimenta i klasifikacije

 • Redirekt na druge platforme

Aplikacija ima mogućnost uvjetovanog preusmjeravanja na druge platforme.

 • Platforma ima mogućnost online i offline načina rada te omogućuje:

 

Različite tipove pitanja:

 • Binarna skala (da/ne)

 • Pitanja višestrukog odgovora

 • Međusobno isključivi odgovori

 • Ordinalna skala (ocjene npr. 0-10)

 • Likertova skala (ne slažem se, donekle se slažem…)
   

Različiti unos podataka:

 • Tekst

 • Audio

 • Video

 • Fotografija

 • Geo – lokacija

 

Različiti prikaz izvještaja putem metrika:

 • Net Promoter Score

Net promoter score
 • Customer Satisfaction Score

Customer satisfaction
 • Izvještaji prilagođeni ovisno o potrebama.Na zahtjev moguće je povezivanje putem API integracije sa sustavima koje koristite (PMS; booking sustav..)

Podržane funkcionalnosti

Hi
Features
Hospitality
bottom of page